Een nieuw seizoen

Net als in veel andere kerken, gaat in het tweede weekend van september ook in de Opstandingskerk het nieuwe seizoen open. Zaterdagavond, 11 september, begonnen we met een barbecue. Zondag is er startzondag met een feestelijke dienst waaraan talloze groepen meewerken met een lunch en diverse activiteiten. We sluiten af met een vesper.

Er is een prachtige bloemschikking gemaakt bij het thema: vol van hoop.Symbolisch bloemschikken Startzondag 12 september 2010.

“Vol van Hoop” – opstaan in een veelkleurige gemeente –
Het anker staat symbool voor hoop, houvast en stevigheid, zoals in HebreeĆ«n 6:18b staat: “onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is een betrouwbaar anker voor onze ziel.
We zien hoopvol uit naar zijn wederkomst en we moeten hoopvol te werk gaan voor Zijn koninkrijk, zoals de nieuwe ambtsdragers.
Zij staan op uit onze veelkleurige gemeente en richten zich in geloof naar het Licht. De vertrekkende ambtsdragers nemen weer hun plaats tussen de gemeenteleden.
Zonnebloemen; de bloem richt zich naar de zon. De zon is een beeld van de Vader in de hemel, die als zon van gerechtigheid (Maleachi 3:20) Zijn licht laat schijnen over slechten en goeden (Matth 5:45).
De klimop (hedera) hecht zich tussen hoop en licht, groeit naar het licht en blijft altijd groen het symboliseert trouw en onsterfelijkheid.

Reacties