10 december


Vandaag is het de internationale dag van de mensenrechten.
Bovendien is het de sterfdag van Thomas Merton, een persoon die me al jaren erg inspireert. Contemplatief leven en betrokken zijn op maatschappelijke vragen komen bij hem samen.

"Profetisch spreken betekent dat je de boot aan het schommelen brengt: niet door de slaven te vertellen dat ze nu vrij moeten zijn, maar door mensen die denken dat zij vrij zijn te vertellen dat ze slaven zijn. Dat is een onaanvaardbare, ondraaglijke boodschap. Er is niets nieuws aan als je zwarten vertelt dat ze het moeilijk hebben. Het profetische in dit land bestaat erin dat je de blanken vertelt dat ze er zelf behoefte aan hebben dat de zwarten vrij zijn zodat zijzelf bevrijd kunnen worden. Weinigen zeggen zoiets. James Baldwin wel. Velen denken dat een aantal blanken iets proberen te geven en dat de zwarten de blanken een gunst verlenen door het te aanvaarden. En dat op die manier alles in orde komt. We moeten beseffen dat die soort ‘progressieve’ houding evengoed een val kan zijn als iets anders."

Bron: ‘Het contemplatieve leven als profetische roeping’, in: Contactblad Mertonvrienden, 21ste Jaargang, nr 2, juni 2007, blz. 5-15.

De adventskalender 2010 van de IKON bestempelt Merton als 'ikoon van de week'.

Reacties