Liturgische bloemschikking


Op deze zondag zoekt Jezus op de berg de rust om alleen te zijn. Op de top heb je zicht, ruimte en stilte en is er ontmoeting tussen hemel en aarde, tussen God en mensen. De leerlingen willen dit Licht vasthouden door 3 tenten te bouwen voor Mozes, Elia en Jezus, dit is uitgebeeld met 3 witte bloemen. Het licht schijnt door de open boogvorm die verder openstaat.

Reacties