Woordkunst


Met gastenbroeder David (Koningshoeven)bespraken we de vraag hoe wij in het gewone leven iets van de monastieke stilte konden vast houden.
De Zweedse diplomaat Dag Hammarskjöld is daarvan een goed voorbeeld. Een drukke baan met grote verantwoordelijkheden. Toch leefde hij bleek uit de dagboeken die na zijn geweldadige dood gevonden werden, vanuit een binnenkant.

"Slechts dát vertellen wat van betekenis is voor anderen. Alleen vragen naar dat wat je weten moet. In beide gevallen beperkt tot datgene wat werkelijk het eigendom van de spreker is. - Alleen discussiëren om een resultaat te bereiken. Alleen "hardop denken" met degenen voor wie dat zin heeft. Alleen dan small talk de tijd en de stilte laten vullen, als het kan dienen tot brug voor het onuitgesprokene tussen twee gelijkgestemden. Een goed dieet voor hen die de waarheid ervaren hebben van de woorden: "Voor ieder zinloos woord dat de mensen spreken, zullen ze verantwoording moeten afleggen op de dag van het oordeel" (Matteus 12,36). Maar in het gezelschapsleven nauwelijks populair."
Dag Hammarskjöld - Merkstenen

Reacties