Palmpasen


Morgen is het Palmzondag. Het begin van de Goede Week.
Een zondag met dubbele betekenis en dubbele gevoelens.
Vreugde en verdriet vallen samen.
Hosanna en tranen.
We ervaren het lijden, maar er is ook hemels geluk, nu al.
Aarde en hemel komen samen. Er is geen scheiding meer tussen ons en God, want Jezus neemt heel die dubbelheid van het menselijk bestaan in zichzelf op.
Noch dood noch leven, noch heden noch toekomst, noch hoogte op diepte zal ons kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegevens heeft in Christus Jezus.

Jij die alle bronnen hebt geslagen,
alle fonteinen op doet springen,
eenzaam rijd je op een ezel
en je laat je tranen stromen
en de menigte omstuwt je als een branding,
nog vijf dagen en de golven hebben jou,
zoon van de mensen, bloedverwant, bedolven.

En die zondag van de palmen
zeg je dat je neer moet vallen in de aarde als het graan,
neer moet gaan om op te staan
en veelvuldig vrucht te dragen.
Die jezelf met tranen zaaide, je zult komen,
je zult maaien en je draagt je oogst aan garven
met gejuich.

Jaap Zijlstra, Wij komen biddend voor U staan, 16.

Reacties