Ongemakkelijke zegen

De eerste kerkdienst die ik leidde na de zomervakantie, was aan de hand van lastige bijbelsteksten.
Jeremia die God laat zeggen dat Hij een verre God is (Jeremia 23,23-29).
Jezus die zegt dat hij iet gekomen is om vrede te brengen maar verdeeldheid (Lukas 12,29-52).

Een tekst uit de Franciscaanse traditie hielp me zicht te krijgen op deze dwarse woorden:


God, zegen ons met onrust...

God, zegen ons met onrust
Over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden
en oppervlakkige relaties.
Zodat er diepgang moge zijn in onze harten.

God, zegen ons met boosheid
over onrechtvaardigheid,onderdrukking en de uitbuiting van mensen.
Zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

God, zegen ons met tranen
te plengen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog.
Zodat we onze handen zullen uitstekken tot troost.
Om pijn in vreugde te veranderen.

En God, zegen ons met voldoende dwaasheid
Om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
Maar wat mogelijk is in Jezus Christus, door Zijn Geest.


Reacties