Nieuw dagboek mediteert iedere dag bij een lied

Het nieuw liedboek heeft in onze kerkelijke gemeente en in tal van kerken al goed ingang gevonden. De ondertitel van het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk geeft al aan dat het gaat om zingen én bidden. En dat dat niet opgesloten kan worden in de kerk. Er is ook nog de binnenkamer, de ziekenkamer of de cel in de gevangenis. Er is ook de tafel in het studentenhuis en de het verzorgingshuis.
Om het gebruik van het Liedboek in die diverse mogelijkheden te verkennen en te stimuleren, in het persoonlijk en gemeenschappelijk geloofs- en gebedsleven, nam uitgeverij Boekencentrum het initiatief voor dit dagboek.
Ik vond het leuk en simulerend om er aan mee te werken. Allereerst omdat het dagboek geredigeerd is door mede-gemeentelid Nienke van Andel. Binnenkort promoveert zij op de totstandkoming van het Liedboek.
Zelf stimuleerde het mij om het Liedboek verder te verkennen. Dat had wat weg van een wandeling. Dwalend door het landschap van liederen en gebeden, kreeg ik mooie uitzichten te zien, werd mijn aandacht getrokken naar details of mooie beelden of woordgebruik. Soms was het de melodie die me meenam. Ook teksten die me aanvankelijk niet zo aanspraken, kregen zeggingskracht.
De titel van het dagboek is ontleend aan lied 1002. Mooi gekozen omdat dat lied gaat over zingen dat jou maakt tot wie je bent:
'Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad,
zingen elkaar de toekomst in.
Wij struikelen en staan weer op:
iedere dag een nieuw begin'.

Iedere dag een nieuw begin biedt verschillende ingangen om het Liedboek te gebruiken voor persoonlijke overdenking of als vergaderopeningen. Daarnaast kan het boek prima functioneren als bron voor meditatie en gebed.
Elke week bestaat uit zes overdenkingen van de hand van een theoloog en één bijdrage waarin vanuit muzikaal oogpunt op een lied wordt ingegaan.
Het boek bevat het boek 52 thema’s, één per week. Uiteenlopende thema’s als dank, bevrijding, verwondering en woede komen aan bod.
Een register op liednummer maakt dat dit boek ook als een naslagwerk kan dienen.
De auteurs die meewerkten zijn afkomstig uit verschillende kerkgenootschappen en contexten: Nienke van Andel, Wim Ruessink, Kees Baggerman, Marrit Bassa, Aviva Boissevain, Judith Cooiman, Harrie de Hullu, Rosaliene Israël, Marloes Meijer, Rinske Scholten, Martin Snaterse, Jan Willem Stam en Ingrid de Zwart.
Zie voor meer informatie over dit boek http://bit.ly/1yxjbyH. Je kunt daar ook de eerste pagina’s bekijken.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.
Gebonden uitvoering, 384 blz., Prijs: € 22,50
ISBN 978 90 239 2868 3
Ook verkrijgbaar als ebook, ISBN 978 90 239 7914 2, € 12,99

Reacties