20 maart 2020 - dagelijks gebedsmoment


Nu kerkdiensten bezoeken voorlopig onmogelijk is, zoeken we andere manieren om verbonden te zijn.

Eén daarvan is het dagelijks gebedsmoment.
Voor zo lang het duurt... is De Inham elke doordeweekse dag open van 12 tot 13 uur.
Gebruik de zij-ingang links van de kerk
In de kerkzaal kun je bidden, een kaars aansteken, stil zijn.
Heb je behoefte aan een luisterend oor? In de hal is iemand beschikbaar.

Thuis en in de kerk 
Kun of wil je niet naar de kerk komen?
We kunnen op afstand, thuis, ieder op haar of zijn eigen plek, samen bidden.
Om 12 uur op elke door de weekse dag, zijn we met elkaar verbonden.
“Hoe kan ik meebidden?”, vraag je.
Wellicht helpt deze handreiking:

Steek een kaars aan en word stil

Lees de dagtekst van Taizé:

“Jezus zegt: ‘Ga door de nauwe poort naar binnen. Want smal is de weg naar het leven’.” [Matteus 7,7-14]

Lied
https://www.youtube.com/watch?v=HElp_R2oz-Q

vert: Jezus, U bent het licht in ons leven: laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven: open mij voor uw liefde, o Heer.

Gebed

Goede God,
We beseffen hoe kwetsbaar we zijn, wij mensen.
Kwetsbaar voor ziekte waar geen medicijn voor is.
Omgeef ons, in wat ons bang maakt.
We beseffen hoeveel mensen op deze wereld getroffen worden door ziekte.
Geef ruimte om geraakt te worden door meer dan eigen zorgen.
Christus die in ons leeft, verruim ons hart.
Amen.

Zegen

In ons hart en in ons huis
DE ZEGEN VAN GOD
In ons komen en in ons gaan
DE VREDE VAN GOD
In ons leven, op onze zoektocht,
DE LIEFDE VAN GOD.
Bij het einde, nieuw begin,
DE ARMEN VAN GOD
OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN. AMEN


Reacties