24 maart - dagelijks gebedsmoment


Voor zo lang het duurt... is De Inham elke doordeweekse dag open van 12 tot 13 uur. In de kerkzaal kun je bidden, een kaars aansteken, stil zijn.  
Heb je behoefte aan een luisterend oor? In de hal is iemand beschikbaar.  

Bidden kan overal 
Kun of wil je niet naar de kerk komen? We kunnen op afstand, thuis, ieder op haar of zijn eigen plek, samen bidden. Om 12 uur, midden op de dag zijn we met elkaar verbonden. 
“Hoe kan ik meebidden?”, vraag je. Wellicht helpt deze handreiking: 

Steek een kaars aan en word stil

Lees de tekst van vandaag (uit het Bijbelrooster van Taizé): Lucas 6:27-38

Jezus zegt: Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld

 Wees even stil en vraag je af: ‘wat betekent dit voor mij, vandaag?

Gebed

Zo leeg als nu onze straten zijn,
Heer onze God, was zo ooit, aan het begin
Uw wereld? Zingende vogels, de eerste lentedag,
de bloemen, nog zonder ons lawaai
en de voetafdruk van onze laarzen?
Van die fluitende vogels zouden we het kunnen leren:
vandaag zorgeloos te leven.
Omdat er niemand uit Uw hand kan vallen.
Maar dat valt ons normaal al vaak niet mee.
En na een week opgesloten te zijn geweest
in onze huizen nog minder.
Hoor juist daarom ons gebed, o God.
Voor wie al geraakt zijn door het virus,
en voor wie daar ernstig voor vreest.
Voor wie niet meer naar de winkel durft
(ook op het ‘ouderenuurtje’ niet)
en voor wie de dood in de ogen staart.
Voor de mensen die de muren op zich af zien komen,
voor wie thuis niet veilig aanvoelt.
Voor de mensen die geen huis hébben.
Voor de mensen die iemand verloren zijn
aan de dood – of aan het leven – en waar de lege plek
nu meer schrijnt dan anders.
Voor de singles, als het stiller is dan normaal.
Voor de kinderen met hun huiswerk thuis,
en voor hun ouders aan dezelfde keukentafel.
Voor de mensen in de zorg, de ‘cruciale beroepen’,
voor Rutte en de andere bewindslieden en ...
Zo veel mensen, zo veel te vragen.
Wat als we geen internet zouden hebben,
vragen we ons dan ineens af.
En geen tv of telefoon.
Als we echt van de wereld afgesneden zouden zijn?
Zouden we het redden – alleen met onze huisgenoten,
en met U?
Neem ons, kleine, zwakke mensen, op in Uw ontferming, Heer.
Leer ons thuis te zijn – bij U.
Die lege straten, ze zijn het tegenbeeld van ons drukke, onrustige hart.
Amen
(Een gebed bij Covid-19: Thuis te zijn bij U, Dick Schinkelshoek, 21 maart Nederlands Dagblad)

Een lied om te luisteren of te zingen: Gott is nur Liebe 
https://www.youtube.com/watch?v=TE5WpHokIOo

God is vol liefde. Durf voor die liefde alles te geven. 
Durf het te wagen. Geef je zonder angst. 


Zegen

Goede God, 
zegen ons vandaag 
in  ons geven en ons ontvangen 
in ons doen en ons laten
U die voor ons een thuis bent 
U die ons in Christus vergeeft
U die ons door uw Geest heelt
Ga met ons. 
Amen. 


Deze middaggebeden worden voorbereid door ds. Martin Snaterse (Protestantse gemeente de Inham, Amersfoort-Hoogland) en ds. Rebecca Onderstal (Protestantse gemeente Houten) 

Reacties