Dagelijks gebed - 7 april


[foto Wietske Otter] 

Voor zo lang het duurt, is De Inham elke doordeweekse dag open van 12 tot 13 uur. In de kerkzaal kun je bidden, een kaars aansteken, stil zijn. 
Heb je behoefte aan een luisterend oor? In de hal is iemand beschikbaar. 

Kun of wil je niet naar de kerk komen? We kunnen op afstand, thuis, ieder op haar of zijn eigen plek, samen bidden. Om 12 uur, of op een ander moment, zijn we met elkaar verbonden. Deze handreiking kan daarbij helpen.

Steek een kaars aan en word stil

Lees de tekst van vandaag (uit het Bijbelrooster van Taizé): 2 Korintiërs 5:13-17

Christus is voor allen gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en is opgewekt.

Wat betekent dit voor jou, vandaag?

Gebed

Lieve God,
genees ons van onze pijnen -
de pijn van het verlies,
de pijn om het verraad,
De pijn om de machteloosheid,
Geef ons kracht om deze barre
domeinen binnen te trekken,
dat we er niet voor op de loop gaan
dat we hulp krijgen van iemand
die met ons mee op loopt.
Tot hiertoe heeft het leven ons gebracht
tot hiertoe heeft U bij ons willen zijn.
Verlaat ons niet in de woestijn
die we door moeten -
de droge keel.
de brandende ogen,
de dorstige ziel.
Doe ergens een bron ontspringen,
dat U die bron bent,
diep in ons
levenskracht.
Uit: Jurjen Beumer, Recht uit het hart.

Liedboek 785 Steun in de rug
https://www.youtube.com/watch?v=DrPCrKqBe4w


Zegen
God zij met jou.
Ga in vrede, je pad ligt open.
De Levende gaat met je,
je gaat niet alleen.
Door donker dal,
of door de zon verwarmd,
gaat de Levende aan je zij.
Moge jij bij de Levende blijven
vandaag.
Amen


Deze dagelijkse gebeden worden voorbereid door ds. Rebecca Onderstal (Protestantse gemeente Houten) en ds. Martin Snaterse (Protestantse wijkgemeente De Inham, Hoogland/Amersfoort-Noord) 


Reacties