Dagelijkse gebed - 8 april


Voor zo lang het duurt, is De Inham elke doordeweekse dag open van 12 tot 13 uur. In de kerkzaal kun je bidden, een kaars aansteken, stil zijn. 
Heb je behoefte aan een luisterend oor? In de hal is iemand beschikbaar. 
Kun of wil je niet naar de kerk komen? We kunnen op afstand, thuis, ieder op haar of zijn eigen plek, samen bidden. Om 12 uur, of op een ander moment, zijn we met elkaar verbonden. Deze handreiking kan daarbij helpen.
Steek een kaars aan en word stil

Lees de tekst van vandaag (uit het Bijbelrooster van Taizé): Johannes 12,20-30

Jezus zegt: Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

Wat betekent dit voor jou, vandaag?

Gebed

God, goede God,
als de graankorrel die in de aarde valt
en als de druif, geperst tot wijn,
zo heeft uw Zoon zichzelf voor ons gegeven.

Om kiemkracht bidden wij voor mensen op de vlucht,
voor mensen in oorlogssituaties;
dat de dichtbije dood hun niet het verlangen om te leven ontneemt.

Om kiemkracht bidden wij voor de kinderen van de wereld,
sommigen al vroeg uit werken gestuurd,
misbruikt in de prostitutie,
opgegroeid gescheiden van hun vader of moeder.

Om kiemkracht bidden wij voor de zieken uit ons midden
voor hen die een partner verloren hebben.
We bidden om kiemkracht voor onszelf;
dat niet de wanhoop overheerst,
niet de zucht naar controle en de krampachtigheid,
maar openheid naar het onverwachte.

Liedboek 650:1, 2, 3, 6, 7 De aarde is vervuld
 
Zegen

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
En die van anderen
Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van het leven proeft
en gaat in vrede.

Deze dagelijkse gebeden worden voorbereid door ds. Rebecca Onderstal (Protestantse gemeente Houten) en ds. Martin Snaterse (Protestantse wijkgemeente De Inham, Hoogland/Amersfoort-Noord)

Reacties