dagelijks gebed in de week van 4 en 5 mei


[foto Teun van Viegen]

Voor zo lang het duurt, is De Inham elke doordeweekse dag open van 12 tot 13 uur. In de kerkzaal kun je bidden, een kaars aansteken, stil zijn. Heb je behoefte aan een luisterend oor? In de hal is iemand beschikbaar. Kun of wil je niet naar de kerk komen? We kunnen op afstand, thuis, ieder op haar of zijn eigen plek, samen bidden. Tussen 12 en 13 uur, of op een ander moment, zijn we met elkaar verbonden. Deze handreiking kan daarbij helpen.
In deze week aandacht voor Dietrich Bonhoeffer, in verband met 75 jaar bevrijding. 
Bron voor de meeste teksten: 'Bonhoeffer 75. Gedichten en gebeden in gevangenschap. Werkschrift 2019 - 2020' de Roos van Culemborg (beschikbaar als download via: deroosvanculemborg.nl).

Steek een kaars aan en word stil

Lees de tekst van de dag (bijbel en een citaat van Bonhoeffer)

maandag 4 mei
God heeft ons krachtig moed in willen spreken om ons vast te klampen aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Hebreeën 6:13-20
Bonhoeffer in gevangenschap
“Ik lig uitgestrekt op mijn bank naar de grauwe muur te staren.
Buiten gaat door de velden een zomermorgen,
zonder mij nog jubelend voorbij.
Broeder, we houden vol tot na de lange nacht onze dag begint.”

dinsdag 5 mei
De Heer greep mij bij de hand. Hij zei: “Wees niet bang voor wat het volk angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor. Alleen de Heer is heilig.” Jesaja 8:11-18

Bonhoeffer en vrijheid
“Niet zomaar wat, maar het goede wagen en doen.
Niet blijven zweven tussen mogelijkheden.
Wees moedig, maak handel en wandel concreet.
Vrijheid woont niet in de vlucht der gedachten, alleen in de daad.
Laat angst en aarzeling los, ga naar buiten waar de storm woedt van de tijden,
slechts gedragen door Gods gebod en je geloof.
Dan zal de vrijheid je geest juichend ontvangen.”

woensdag 6 mei 
God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.
1 Johannes 5:5-12

Bonhoeffer: ‘Christen en heiden’ (gedicht Corrie Kopmels)
Je vraagt niet hoe ze bidden tot hun god
of hoe vloeken om hun lot.
Mensen zijn het allemaal
en door hun ogen kijkt God zelf jou aan.

donderdag 7 mei
Het koninkrijk van God lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen. Lucas 13:18-21

Bonhoeffer over vriendschap
“De geest wil zich bevrijden van alle huichelarij
en zich helemaal uiten aan een bekende, zich met hem verbinden in vrijheid en trouw. Hij wil ja zeggen zonder jaloersheid, aanvaarden, bedanken, zich in die ander verheugen en sterken.”
vrijdag 8 mei
God heeft ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat wij deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur. 2 Petrus 1:1

Bonhoeffer: ‘Wie ben ik?’
“Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander,
ben ik beiden tegelijk? Voor de mensen een veinzer
en voor mezelf een zielige zeurende zwakkeling. (..)
Wie ben ik? Eenzaam getob spot met mij.
Wie ik ook ben, u kent mij, o God! Van u ben ik.”
Wat betekent dit voor jou, vandaag?

Gebed 
Heer God, Ik zit diep in de ellende.
Zorgen drukken me loodzwaar op de borst,
ik weet niet meer hoe hier uit te komen.
God, wees genadig en help.
Geef kracht om te kunnen dragen wat u op me afstuurt.
Laat de vrees mij niet in zijn greep krijgen.
Zorg als een vader voor mijn dierbaren,
vooral voor de vrouwen en de kinderen,
behoed hen met uw sterke hand voor alle kwaad en voor alle gevaar.
Barmhartige God, vergeef me alles, waar ik bij u en bij mensen verkeerd heb gehandeld.
Ik vertrouw op uw genade en geef mijn leven geheel in uw hand.
Doe met mij zoals het u behaagt en zoals het goed voor me is.
Of ik leef of sterf, ik blijf bij u en u blijft bij mij, mijn God.
Heer, ik wacht op uw redding en op uw rijk. Amen.
Dietrich Bonhoeffer, november 1943


[struikelsteen op de Hamseweg, Hoogland]

Lied van de vrijheid 
Door René van Loenen, gebaseerd op de twee pijlers van vrijheid in de ogen van Dietrich Bonhoeffer: verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid. Melodie: O Heer die daar des hemels tente spreidt (Valerius Gedenck-clanck) – Liedboek voor de kerken lied 412 (1973) gepubliceerd in ‘Van horen zingen. Voor Witte Donderdag en Bevrijdingsmaaltijd’, Raad van Kerken en De Roos van Culemborg.

Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is
geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord
een vruchtbaar, open veld.
Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
as vrouw, als man, als mens.

Zegen (gebaseerd op een blog van zuster Marianne over Bonhoeffer)

Ik ben van U, mijn God
en dat maakt dat ik ben wie ik ben.
En dat ik van U ben maakt dat ik kan gaan.
Dat ik de moed heb te gaan, ook daar waar mij de moed ontbreekt.
Dat ik de kracht heb te gaan, ook daar waar mij de kracht ontbreekt.
Dat ik de rust heb, ook waar de rust mij ontbreekt.
Dat ik de zekerheid heb, ook waar deze mij ontbreekt.
Dat ik van U ben, maakt dat ik kan gaan,
blij en opgewekt, ook waar ik verdrietig ben of boos.
Dat ik kan gaan, blij en opgewekt,
ook waar ik mij eenzaam voel of het even niet zie zitten.
Ik ben van U God
en dat is het enige wat ik nodig heb
om gaande mijn weg, te worden wie ik ben.
Wie ik ook ben, U kent mij
ik ben van U, mijn God. Amen.Deze dagelijkse gebeden worden voorbereid door ds. Rebecca Onderstal (Protestantse gemeente Houten) en ds. Martin Snaterse (Protestantse wijkgemeente De Inham, Hoogland/Amersfoort-Noord) 

Reacties