... nog 7even nachten - Aftellen naar kerst


Mijn aftelkalender naar kerst is dit jaar kort. Het telt 7 dagen. Of nachten. 

[bekijk en beluister hier de vlog:] 

Ik tel aan de hand van een klein boekje van Ester Maria Magnis. Een prachtig, mooi uitgegeven boekje met de kortst denkbare titel: 'O'. Naar de aanhef van de 'O-antifonen' die ze bespreekt. 

Zeven hoofdstukjes schrijft ze over de keerverzen, die de laatste zeven dagen voor kerst in de vespers gezongen worden.

Die letter 'O' is als een klein raam dat in deze lockdown open gezet wordt. Er komt licht en frisse lucht naar binnen. 

Zoals je door de figuur op een icoon aangekeken wordt vanuit een andere, hemelse werkelijkheid. 

Dat venster geeft ook een focus. Wat betekent kerst voor jou? Je denkt dan vast aan de armzalige kribbe, de herders die Jozef en Maria en het kind bezoeken, aan de deftige heren van ver met hun geschenken. 

In deze keerverzen krijg je iets heel anders aangereikt. Namen voor Jezus die zijn ontleend aan het eerste testament en die je niet gauw in de mond zal nemen.

Ik noem Jezus tenminste niet 'Wijsheid' of 'Adonai'. 'Immanuel', ja die naam komt soms in mijn gebed wel voor. Maar 'Wortel van Isaï' of 'Sleutel van David', dat klinkt allemaal wel ver en vreemd. 

Maar laten we eerst maar eens gaan luisteren, naar die Middeleeuwse woorden en klanken (dit is een bewerking door John Muehleisen): 


Bij wijsheid, de eerste titel, denk ik aan levenswijsheid en levenskunst. 

Hoe je bijvoorbeeld in deze dagen kunt omgaan met de omstandigheden, met de beperkingen. 
Wat doet het met je als je constant op de rem moet trappen? Als je niet gewoon kan doen wat je fijn vindt? 
Bij mij roept het niet de mooiste gevoelens op. Soms voel ik me een klein kind dat zijn zin niet krijgt. Ik doe wel alsof ik het allemaal laconiek opneem, maar ik vind het maar niks. Heb ik behoefte aan een aanraking, een knuffel. Aan plannen maken en die ook uitvoeren. 

En ik verlang naar wijsheid. 
Dan denk ik allereerst aan ouderen. 
Ga eens in gesprek met iemand met levenservaring. Hoe ging zij om met verlies en rouw? Hoe heeft het leven dat een andere wending nam hem gevormd? 

En als je denkt aan de levenswijsheid van een kind? Kerst vertelt het verhaal dat God al zijn wijsheid en inzicht samenbalt in een pasgeboren baby. Wat raakt jou bij jong, nieuwgeboren leven? 

Wat zou jij van deze jonge wijsheid-in-persoon willen ontvangen? 

---

O | Esther Maria Magnis | Van Wijnen | 64 bladzijden | € 14,50, verkrijgbaar in de lokale boekhandel Reacties