Advent met Time to turn


Afgelopen zondag waren we een weekendje in Amsterdam.
Zwervend door de stad, kwamen we aan op het Marie Heinekenplein, vlak bij het Rijksmuseum, in De Pijp.
Om twee uur 's middags komt het lege plein opeens tot leven. Een groep van zestig jongeren, gehuld in witte vodden. Ze gaan midden op het plein op de grond zitten, in een cirkel van rood-wit lint. ‘Ain’t gonna let the passport turn me around’, zingen ze, variërend op een oud slavenlied. Dit betekent: ‘ga me niet wegsturen vanwege mijn paspoort’.
Omstanders kijken verbaasd op, bewoners van de flat om het plein heen maken foto’s van achter hun raam.

Ineens staat de groep op, één van hen slaat op een grote trom. ‘Hierbij stichten we de Vrijstaat Exodusja! Een staat waar illegaliteit niet bestaat!’
Deze jonge mensen zijn lid van het christelijke jongerennetwerk Time to Turn. Onder het thema ‘Kom uit je comfortzone!’ vragen ze aandacht voor een gastvrije samenleving. Ze doen dat door deze vriendelijke demonstratie en later zullen ze met kinderen paspoorten maken en pannenkoeken bakken.
Zo willen ze laten zien wat een geest van gastvrijheid kan betekenen. Ze richten zich niet zozeer op de politiek, maar op de samenleving.
‘We proberen zelf de woorden van Jezus, over bezit, rechtvaardigheid en armen letterlijk te nemen en kritisch naar onze eigen levensstijl te kijken,’ zegt een van de deelnemers.
‘We brengen mensen bij elkaar die los willen komen van consumentisme en het kernteam reikt hun handvatten aan. Maar uiteindelijk moeten de jongeren het zelf doen, zelf leren creëren in plaats van consumeren.’Ik vond het een mooi begin van de adventstijd daar op het Marie Heinekenplein in Amsterdam.
Op een creatieve en tegelijk indringende manier lieten jonge mensen zien dat ze bewogen en betrokken zijn. Het is time to turn.

Reacties