Interkerkelijke cursus “Bijbel in 1 jaar” start 4 januari


Vandaag hadden brugklassers van De Heemlanden een excursie in de kerken van Houten. In de Opstandingskerk vroegen ze o.a. wat nu typerend is voor een protestantse gemeente.
Dat de bijbel een belangrijke plaats inneemt, antwoordde ik.
Hoe dik is dat boek dan?
Zo'n 1500 bladzijden, zei ik, de verschillende delen van Harry Potter zijn dikker. Je zou het best is kunnen lezen. Spannende lectuur, hoor!


Na succesvol cursusjaren “Bijbel in 1 jaar” in Eindhoven en Houten is het plan ontstaan om deze cursus interkerkelijk in Houten aan te bieden. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die 25 jaar of ouder is (wel of geen christen) en meer wil weten over de Bijbel. Op basis van tweewekelijkse bijeenkomsten (op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00) en zelfstudie leest ieder volgens een leesrooster alle Bijbelboeken (zie www.bijbelineenjaar.nl). De cursus is kosteloos en zal in eerste instantie aan huis worden gegeven (Pronkmos 47 te Houten). Voor de eerste bijeenkomst op dinsdagavond 4 januari 2011 hoeft niets te worden voorbereid. De opzet van deze avond is als volgt:
19.30 Kennismaking
20.00 Introductie opzet van de cursus - Inleiding tot de Bijbel
20.30 Vragen en uitreiken leesrooster

Reacties