Kerst in de Opstandingskerk

Het feest van Jezus' geboorte vieren we in de Opstandingskerk uitgebreid en feestelijk.
Op kerstavond (24 december) begint het met de musical van kinderkoor De Twinkels, aanvang 18:00 uur.
Om half negen is er een oecumenische jongerenviering m.m.v. jongerenkoor Yes. Het thema is: een moment van vrede. Er worden interviews met inwoners van Houten getoond, er is inbreng van jongeren en kerkgangers. Ook laten we een moderne versie van het kerstevangelie zien.
Om elf uur is de kerstnachtviering m.m.v. van de cantorij en heel veel instrumentalisten. We sluiten de viering af met een glaasje gluhwein.
Op eerste kerstdag zijn er twee viering m.m.v. kinderkoor en jongerenkoor. Die beginnen om 9:00 en 10:45 uur.
Je bent van harte welkom in de Opstandingskerk, Het Kant 1.

Ook vanaf deze plaats wens ik u en jullie goede en gezegend kerkstdagen toe.

Kerstengel door Catharina Boer

Uit verstening losgemaakt zingt zij,
haar mond een –o– van onvolmaakt,
haar bewogen lied van vergeten vrede.

Zie, verfijnde vingers bij de snaren
van haar harp en haar gelaat, zo fraai
geschaafd, verweerd nu door de jaren.
Mijn engel van eens, deels vergaan,
haar gruis verwaaid, lijkt kleiner al,
kan veranderen in los zand van de tijd.

Als zij verder slijt, zal haar ziel zich
uit haar diepste zijn bevrijden. Zoals vrede
uit chaos dient geslepen, wordt zij zichzelf
en slaat zij eindelijk haar vleugels uit
voor het grote licht gemaakt. Ik wacht.

Reacties