Crux

In de maand januari lezen we met het alternatief van het oecumenisch leesrooster mee uit Paulus' eerste brief aan Korinte.
In het gedeelte dat zondag aan bod komt, heeft Paulus het over de wijsheid van God die haaks staat op die van mensen.
Het kruis van Jezus is het toonbeeld van die omkeer-wijsheid. Het is voor hem de crux waar het evangelie om draait.
Het kruis is echter zo'n vertrouwd christelijk symbool dat we de schok en de afkeer die dat van oorsprong martelwerktuig opriep, niet meer kennen.

Een nieuw beeld kan helpen. Zoals de verbeelding die Willem Zijlstra maakte van het lam Gods.

Willem Zijlstra, Opgezet lam met kranten, 2005, foto Wil Werner

"In een kerkdienst waar gezongen werd over ‘het lam van God voor ons geslacht’ dacht ik: Weet ik wel waarover ik het heb? Wat zing ik hier eigenlijk? Om een antwoord te vinden heb ik toen een lam gekocht, ik heb het gefilmd tijdens zijn leven en terwijl het werd geslacht. Zo stond ik oog in oog met waar ik over had gezongen: een onschuldig dier, krap een halfjaar oud, wordt zonder dat het tegenstribbelt op de slachtbank gelegd, en sterft zonder te weten waarom.
Het lam liet ik daarna prepareren en ik bouwde een altaar van kranten: een opeenstapeling van menselijk onvermogen om in vrede te leven. Terwijl ik ze openvouwde, kwam ik een artikel tegen over de Holocaust, met als titel ‘De mens is tot alles in staat'.
Nu dat het lam zijn kop naast deze titel legt, wordt het voor mij een ontroerende icoon van Jezus, die zijn leven vrijwillig gaf als een onschuldig en tijdloos offer."

Tekst & beeld uit De crux (Cees Dekker & Reinier Sonneveld, red.). Een aantal christelijke kunstenaars en denkers brengen in dit boek in beeld en onder woorden wat voor hen de kern van hun geloof is.

Reacties

Anoniem zei…
Ik vind het niet zo evident om letterlijk een dier te slachten voor een onderzoek dat je ook op een andere manier kan doen. Stierenvechten is ook een perverse uiting van levenskracht die op een creatievere manier kan worden geuit, en zonder dat daarvoor een onschuldig dier moet lijden. Wat een open deuren allemaal. We kunnen toch ook leren van de geschiedenis zonder steeds weer zelf het wiel te moeten uitvinden? Laten we ons toch eens bezighouden met wat menselijke creativiteit is. Er zijn wat dat betreft gewoon grenzen, en dieren onnodig laten lijden is er wat mij betreft een van. Malin N.