Op weg naar zondag


Zondag 10 juli staat de gelijkenis van de zaaier centraal.
Leuk, denk je dan: uitleg van de Heer zelf. Het is overigens de enige gelijkenis die Hij zelf uitlegt.
Maar zijn uitleg maakt de duiding van zijn woorden eerder lastiger dan eenvoudiger.

Zou het met preken ook zo zijn?


Een collega attendeerde me op een mooie tekst in het dagboek van Dag Hammerskjöld:

'De innerlijke stilte bewaren
- midden in het lawaai.
Open, stille, vochtige teelaarde blijven,
in de vruchtbare duisternis
waar de regen valt
en het zaad kiemt
- hoe velen er ook zijn,
die in het droge daglicht over de velden trekken,
alles vertrappend in wervelend stof. ' [Merkstenen, blz 66]

Reacties