Tomorrow shall be my dancing day

Van een gemeentelid ontving ik een mooi kerstlied. Enkele jaren terug hoorde hij het zingen toen hij met zijn gezin St Paul's Cathedral bezocht. 

Tomorrow shall be my dancing day;
I would my true love did so chance
To see the legend of my play,
To call my true love to my dance;

Chorus
Sing, oh! my love, oh! my love, my love, my love,
This have I done for my true love.

Then was I born of a virgin pure,
Of her I took fleshly substance
Thus was I knit to man's nature
To call my true love to my dance.
Chorus

In a manger laid, and wrapped I was
So very poor, this was my chance
Betwixt an ox and a silly poor ass
To call my true love to my dance.
Chorus

Then afterwards baptized I was;
The Holy Ghost on me did glance,
My Father’s voice heard I from above,
To call my true love to my dance.
Chorus

Into the desert I was led,
Where I fasted without substance;
The Devil bade me make stones my bread,
To have me break my true love's dance.
Chorus

The Jews on me they made great suit,
And with me made great variance,
Because they loved darkness rather than light,
To call my true love to my dance.
Chorus

For thirty pence Judas me sold,
His covetousness for to advance:
Mark whom I kiss, the same do hold!
The same is he shall lead the dance.
Chorus

Before Pilate the Jews me brought,
Where Barabbas had deliverance;
They scourged me and set me at nought,
Judged me to die to lead the dance.
Chorus

Then on the cross hanged I was,
Where a spear my heart did glance;
There issued forth both water and blood,
To call my true love to my dance.
Chorus

Then down to hell I took my way
For my true love's deliverance,
And rose again on the third day,
Up to my true love and the dance.
Chorus

Then up to heaven I did ascend,
Where now I dwell in sure substance
On the right hand of God, that man
May come unto the general dance.
Chorus

http://www.youtube.com/watch?v=uCtJwxhcuCs

Een dansende Jezus... het is niet zo'n doorsnee beeld van Jezus. Anselm Grün noemt in zijn 'Beelden van Jezus' wel 50 typen, maar geen danser. Gek, eigenlijk, terwijl er in de bijbel toch heel wat afgedanst wordt, van Mirjam tot David. En zal Jezus op de bruiloft van Kana wat stijfjes aan de kant zijn blijven staan of uitbundig met de bruid gedanst hebben? Nee, de kerk was eerder de wat harkerige, stijve bruiloftsgast. Meer van de leerstukken dan van een uitbundige liturgie. Alhoewel de pinksterbeweging en de charismatische vernieuwing daar wel verandering in hebben gebracht. Zie "Het spel van Woord en Geest" van Jean Jacques Suurmond, die de dans niet alleen ziet als een uiting van vreugde en in vriendschap leven met je lijf en de schepping, maar ook als daad van protest.


In The Last Temptation of Christ van Martin Scorsese (1988) zien we Jezus dansen tijdens de bruiloft te Kana. 
De vrome volkspoëzie heeft het ook gedurfd. In het kerstlied 'Tomorrow shall be my dancing day' wordt Jezus als een dansmeester opgevoerd die de gelovigen verleidt tot de eeuwige dans in de hemel. Dit volkslied is door talloze componisten, zoals John Rutter, getoonzet. Ook is er een meer gospelachtig lied: The Lord of the Dance (Sydney Carter, 1967) dat ik als tiener leerde zingen. 


De theoloog Gerardus van der Leeuw (1890-1950) schreef ooit een boekje onder de titel 'In den hemel is eenen dans: Over de religieuze betekenis van dans en optocht'. Hij laat mooie voorbeelden zien dansende Masai in Kenia, een maskerade in Brazilië, een labyrint in Pompei, een Griekse afbeelding van de dansende Dionysus. 
De titel van het boekje ontleende Van der Leeuw aan een oud-Hollands lied waarmee kinderen vroeger een gestorven speelgenootje begroeven. Willem Barnard vond deze regel zo bijzonder, dat hij het opnam in een van zijn liederen: 


Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.


(Liedboek voor de kerken, 109:1)


Mooi beeld van  kerst: Christus komst op aarde is een vraag: mag ik deze dans van je? De uitgestoken hand van het kind in de kribbe, van Jezus die een zieke geneest, die het brood deelt; een uitnodigend gebaar: mag ik deze dans van je? Reacties

Prachtig beeld van Jezus. Je blijdschap laten zien en vorm geven in een dans!