Stilte

Vandaag is de maand van de spiritualiteit begonnen. Vroeger vond die plaats in de maand november. Een maand, zo tegen het eind van het jaar met de gedachtenis van overledenen (alerheiligen en allerzielen) geschikt voor inkeer.
Nu begint het nieuwe jaar met een maand bezinning. Ook goed.
Stilte is dit jaar het thema. En op dit blog elke dag een tekst ter overweging."En voor de éérste keer besefte ik dat de grootheid van het gebed vooral gelegen is in het feit dat het géén antwoord ontvangt en dat het afzichtelijke van ruilhandel geen enkele rol speelt in deze uitwisseling. En dat de leerschool van het gebed de leerschool is van de stilte. En dat de liefde pas dáár begint waar er geen gave meer te verwachten is. De liefde is vooral oefening van het gebed en het gebed oefening van de stilte."
(Antoine de St. Exupery, Citadelle)

Reacties