Zonder jullie


Bij de voorbereiding van een uitvaart stuitte ik op een bewerking door Karel Eykman van de bekende woorden van de apostel Paulus over de liefde. Geliefde woorden die veel klinken in trouwvieringen, maar ook nu goed te pas komen. Waarom zou je deze woorden niet ook lezen als het huwelijk door de dood ontbonden wordt?

Had ik de liefde niet

Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.

Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.
Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.

Zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me
dan ging ik er aan onderdoor.
Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
‘t Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood kan overwinnen.


Karel Eykman
uit: Zonder liefde ben je nergens
Uitgeverij De Harmonie, juni 2003

Prima als mensen deze tekst kiezen om hun huwelijk te vieren, maar Paulus schrijft hier niet over het huwelijk.
Het uitsluitende dat sommige huwelijksviering soms helaas kunnen hebben, wordt door deze herdichting helemaal open gebroken.
Het gaat bij Paulus over die wonderlijke groep die zich kerk noemt ('zij die van de Heer zijn') en elkaar niet hebben uitgekozen. Die elkaar soms de tent uit vechten en tegelijk weten dat ze niet zonder elkaar kunnen: "zonder liefde ben ik nergens, zonder jullie stel ik niets voor." Eykman geeft hiermee Paulus' loflied op de liefde terug aan alle mensen die zich met vallen en opstaan aan een ander verbinden. Homo's en hetero's, gelovigen en ongelovigen, mannen en vrouwen, stellen en alleengaanden.

"Zonder jullie ... ging ik er aan onderdoor". Gelukkig ben je als je dat kunt ervaren in je relatie, een vriendschap, een collegiaal contact. En dat valt je vaak toe uit onverwachte hoek.

Karel Eykman is een van de weinige tekstschrijvers (Willem Wilmink en Ivo de Wijs maken het trio compleet) die liedjes kunnen schrijven die zowel door volwassenen als kinderen te bevatten en waarderen zijn.Zijn kinderbijbel Woord voor Woord noem ik vaak een kinderbijbel voor volwassen.

Een gezongen versie door Zijlstra: http://www.youtube.com/watch?v=L_IsVDUIENA (Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Eykman zijn veertien van zijn mooiste gedichten op muziek gezet en uitgevoerd door Jeroen Zijlstra en Lydia van Dam).

Reacties