Nieuwe opleiding

Deze maand ben ik aan een nieuwe opleiding begonnen: Missionaire specialisatie. 


Deze cursus leidt predikanten en kerkelijk werkers op tot inspirerende, missionaire voorgangers. Een breed scala van competenties van missionaire, verbindende, communicatieve en agogische aard zal aan de orde komen. Daarbij zal er veel aandacht zijn voor de eigen context. Vandaar dat de eigen kerkenraad (bestuur) er ook bij betrokken is. Het is de enige nascholing voor predikanten waarin de andere leidinggevenden van de kerk daadwerkelijk aan deelnemen. Leuk en fijn dat onze kerkenraad daar enthousiast op reageerde! 


Uit mijn motivatiebrief: “Ik hoop te komen tot een meer homogene manier van werken en theologiseren. Tot nu toe deed ik hap-snap aan missionair werk. Meer als klus en activiteit. Meer vanuit doen, dan vanuit zijn. Ik verwacht door deelname aan de opleiding meer verdieping en verbinding in mijn visie op ambt en gemeente en meer samenhang in wat ik doe als predikant. Meer als mens/theoloog/ predikant-uit-één-stuk. Ik hoop te groeien in lef, humor en creativiteit in de communicatie van mijn geloof én dat te verbinden met de plek die ik van harte inneem in de kerk.”

In dat laatste zit ook wat ik spannend vind. Omdat het in de opleiding verder zal gaan dan inzicht verdiepen en kennis opdoen. Ik zal als persoon en predikant regelmatig in de spiegel kijken. Dat zal best confronterend zijn... 


Op maandag 10 september kwamen we voor de start samen op Nieuw Hydepark. Onze vaste plek als we niet op excursie zijn. Een prachtig landgoed in Doorn: een conferentiecentrum tussen bomen, groen, met prachtige wandelpaden. Ik heb op deze plek veel goede herinneringen aan alle ontmoetingen, trainingen, besprekingen die ik hier eerder had. 
Het pas nieuwe gebouw wordt ook gebruikt voor zorg- en groepsvakanties. 

Deze maandag blijkt ook de eerste inwerk-dag voor de elf nieuwe classispredikanten, de 'bisschoppen' die leiding gaan geven aan de districten van de Protestantse kerk. Hun aanstelling maakt deel uit van een vernieuwingsslag door 'Back to basics' te gaan. Terug naar de kern van waar het in de kerk om gaat. Laten we het daar in de opleiding nou ook vooral over hebben! Ik had graag van hen willen horen hoe zij denken deze beweging naar de kern vorm te geven... 

Onze groep bestaat uit 17 predikanten, 15 uit de Protestantse Kerk, 1 Vrij-Evangelisch, 1 Christelijk Gereformeerd. Een mooi palet van personen, qua leeftijd, (theologische) achtergrond en ervaring. Op 1 na komen we allemaal uit het midden van het land. Kerkdriel is het meest zuidelijk gelegen en Franeker de meest noordelijke standplaats. 

Allemaal hebben we de wens 'missionair specialist' te worden, al durft maar een van de 4 deelnemers van onze intervisiegroep dat uitdrukkelijk als leerdoel te vermelden. 

Nynke Dijkstra, die, met Wim van der Meulen, de opleiding leidt en begeleidt, zegt het ook nu weer spannend te vinden: de start van een nieuwe opleiding met een heel diverse groep deelnemers. Zal het lukken de theologische verschillen te overbruggen en te verbinden? 


Ze haalt een fel gekleurde regenboog-paraplu te voorschijn. Ik hoor haar zeggen over de gemeente in Houten waar ik zelf ook deel van uit maak: "Zelf hoor ik bij een extreem pluriforme kerkelijke gemeenschap - dat is ooit wetenschappelijk vast gesteld. Eén van de vorige predikanten, Erik Schuddebeurs, kwam ooit de kansel op met zo'n paraplu. Hij zei: 'Zo veelkleurig zijn we hier. En al die verschillen worden bijeen gehouden door de stok. En die kleuren komen pas goed tot zijn recht als er spanning op komt te staan en de paraplu uit staat.'" 

De toon is gezet: laat je eigen kleur zien en durf te verschillen en de spanning aan te gaan. 

En ik dacht: Pas als de paraplu open gezet wordt, kan hij ook functioneren. In weer en wind. Bij zon en regen. 


Reacties

Unknown zei…
Mooi, Martin! En dat met mijn Kerkdrielse collega, nog mooier! Laat de open paraplu een paraplu met gaten zijn waar de Geest veel van zijn zegen door kan laten stromen! (overigens wil ik je nog bellen voor een Kruispunt activiteit, ook in kader van veelkleurigheid)
Jaelle zei…
Heel veel kleur toegewenst daar bij de opleiding en met jezelf. En ja, prachtige lokatie! Vanuit daar komt ook de Binnenkamer, klooster in de cloud binnenkort.