27 maart - dagelijks gebedsmoment


Voor zo lang het duurt is De Inham elke doordeweekse dag open van 12 tot 13 uur. In de kerkzaal kun je bidden, een kaars aansteken, stil zijn.  
Heb je behoefte aan een luisterend oor? In de hal is iemand beschikbaar.  

Kun of wil je niet naar de kerk komen? We kunnen op afstand, thuis, ieder op haar of zijn eigen plek, samen bidden. Om 12 uur, midden op de dag zijn we met elkaar verbonden. 

Hoe kun je meebidden? Hieronder vind je een tekst en een gebed voor vandaag:

Steek een kaars aan en word stil

Lees de tekst van vandaag (uit het Bijbelrooster van Taizé): Deuteronomium
4,29-31

U zult de Heer, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.

Wees even stil en vraag je af: ‘wat betekent dit voor mij, vandaag?

Gebed

Christus Jezus,
ook al zouden wij niets van uw nabijheid ervaren,
u bent er altijd.
Uw heilige Geest blijft voortdurend werkzaam in ons.
Zij opent kleine wegen om onze doodlopende situaties te overwinnen
en om voort te gaan naar het wezenlijke van geloof en vertrouwen.

Een lied om te luisteren of te zingen: Liedboek 333 Kom, Geest van God
(melodie: Willem Vogel, tekst: Sytze de Vries)

https://www.youtube.com/watch?v=PBQ1_Zazoa0

Zegen

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen, zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.


Deze middaggebeden worden voorbereid door ds. Martin Snaterse (Protestantse gemeente de
Inham, Amersfoort-Hoogland) en ds. Rebecca Onderstal (Protestantse gemeente Houten)

Reacties