Dagelijks gebed - eerste paasweek


Voor zo lang het duurt, is De Inham elke doordeweekse dag open van 12 tot 13 uur. In de kerkzaal kun je bidden, een kaars aansteken, stil zijn. 
Heb je behoefte aan een luisterend oor? In de hal is iemand beschikbaar. 
Kun of wil je niet naar de kerk komen? We kunnen op afstand, thuis, ieder op haar of zijn eigen plek, samen bidden. Tussen 12 en 13 uur, of op een ander moment, zijn we met elkaar verbonden. Deze handreiking kan daarbij helpen.


Steek een kaars aan en word stil

Lees de tekst van de dag (uit het Bijbelrooster van Taizé):

di. 14 april
Paulus schreef: Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Wij zullen door Christus allen levend worden gemaakt. 1 Kor 15:12-22
wo. 15 april
De opgestane Jezus maakte het verstand van zijn leerlingen ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: “Er staat geschreven dat de messias zal lijden en zal opstaan uit de dood.” Lc 24:35-48
do. 16 april
Jezus zegt: Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Joh 6:37-40
vr. 17 april
De Heer ontrukte mij aan mijn machtige vijand. Hij leidde mij uit de nood en gaf mij ruimte. 2 S 22:17-20

Wat betekent dit voor jou, vandaag?

Gebed:

U bent de Vrede van alle stille dingen
U bent de Plaats waar ik schuil voor onheil
U bent het Licht dat schijnt in het duister
U bent de eeuwige Vonk in mijn hart
U bent de Deur die wijd open staat
U bent de Gast die binnen wacht
U bent de Vreemdeling aan de deur
U bent het Roepen van de armen
U bent mijn Heer en met U kan geen kwaad mij bedreigen
U bent het Licht, de Waarheid, de Weg
U bent mijn Redder, deze dag, hier en nu

Iers gebed, anoniem (uit: ‘Sterk en Dapper’, veertigdagenkalender van de Protestantse Kerk in Nederland
             

Paaslied in coronatijd (m ‘Zolang wij ademhalen’ Liedboek 657)

Dinsdag 
Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.

Woensdag 
Geen zingende gemeente,
geen hart verrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.

Donderdag 
Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf;
van leerlingen die twijf’lend
naar Galilea gaan,
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!

Vrijdag 
In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.

Vrijdag
Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.

Tekst ‘This Easter celebration’ 2020 Carolyn Winfrey Gillette
Vertaald door Gert Landman in april 2020
 
Of luister (op een andere melodie) https://www.youtube.com/watch?v=4VkVQkAnqd4&feature=share&fbclid=IwAR3VDutoAoKGKUA7SVtKa2EpsifUXctA8bwh4ZX0Xy_5U7J_J5tSmO4XSeI

Zegen (Zolang er hoop is | Henri Nouwen)

Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is , zolang is er ook bidden
en zolang zal God je in zijn handen houden.


Deze dagelijkse gebeden worden voorbereid door ds. Rebecca Onderstal (Protestantse gemeente Houten) en ds. Martin Snaterse (Protestantse wijkgemeente De Inham, Hoogland/Amersfoort-Noord)  

Reacties