Onderweg naar Pinksteren 3[foto Josephine van Pampus] 

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

Liedboek - Lied 701 Vertaling: Joke Ribbers
(oorspronkelijke Engelse tekst: John. L. Bell en Graham Maule)

Gebed om de Geest

Kom Geest van God
Openbreker
Rust gevende onruststoker
Stem van God die in stilte spreekt. 

Kom Geest van de Eeuwige
Die troost bent in gemis
Ruimte in benauwdheid
Uitzicht in het donker

Kom, Geest van Jezus,
Inspirator op de goede weg
Lucht als ik buiten adem loop
Omhelzing in bekoelde relaties
Vergeving als schuld neerdrukt
Goedheid in een glimlach
Gulle gave in vriendschap. 

Kom Schepper Geest
Die stem bent achter het waaien van de wind
Groeikracht in bloementooi
Geluid in vogelzang 
Kleur in vlindervlucht
Hoogte in bomenpracht
Diepte in wateren…

Kom en doorwaai ons bestaan
Kom en vul mensen en werelden
Kom en blaas en vuur ons aan.   

Martin 
Reacties

Kees van der Blom zei…
Mooi gedicht. Prachtig verwoord.