onderweg naar Pinksteren


Onderweg naar Pinksteren, elke dag een gebed, een overweging, een moment van bezinning. 
Wachten op en verwachten van de Geest van God, de Geest van Christus.

Met de collega's van Het Brandpunt maakten we een boekje 'Pinksternoveen 2020'. Met dank aan Josephine van Pampus voor het idee en het werk erachter. Ook Geurt Roffel en Anna Walsma en pastor Beer schreven mee. 

In dit blog elke dag een tekst uit het boekje

"Terwijl Hij hen zegende, ging hij van hen heen…"
(Lucas 24, 51)

Mijn God,
het is een onzekere tijd
voetje voor voetje
gaan we door de weken heen,
zoekend naar houvast,
naar een begaanbare weg.
Mijn God,
het zal anders worden,
maar hoe, dat weten we nog niet.
We wachten. 
En we hopen.

Mijn God,
zegen ook ons, zegen mij.
Zoals eens de vrienden van Jezus
zo wachten nu ook wij,
en zien we verlangend uit
naar wat toch een keer zal komen:
het grote óp-ademen,
leven dat gaat sprankelen
als was het nieuw.

Zegen ons met geduld, God,
zegen ons met aandacht,
zegen ons met een verwachtingsvol hart,
zegen ons met vreugde.
Amen.

Anna


Reacties