40 dagenpost - #dag10 Doe je niet groter voor dan je bent


Wanneer doe ik me groter voor dan ik ben? 

Als ik mezelf overschat. Als ik me meer door mijn idealen dan door de realiteit laat leiden. 

Ik ben van nature geneigd mezelf kleiner te maken. Dat is niet zozeer valse bescheidenheid als wel een wat minne kijk op mezelf. En om het ingewikkeld te maken: misschien is dat wel een vorm van hoogmoed. Kleiner dan mijn ideale zelf. Maar ik hoop niet kleiner dan mijn ware zelf. 

Heb ik dan de oproep van Samuel Wells, 'doe je niet groter voor dan je bent', niet nodig? 

Ik denk van wel. Het besef dat de aarde niet het middelpunt is van ons zonnestelsel. Dat ik als mens niet ben waar de schepping om draait, laat staan de kroon ervan ben. Dat het blijven zien van de juiste verhoudingen me helpt niet als een kind alles op mezelf te betrekken. Dat ik het perspectief van een ander nodig heb voor een beter beeld op en van mezelf. 

Deze week landde het karreetje Perseverance op Mars. Oneindig ver en tegelijk is het om de hoek als je het onmetelijke heelal in ogenschouw neemt. Natuurlijk een geweldige prestatie, wetenschappelijk gezien. Al dacht ik: weer een stukje ongerept heelal bezoedeld met onze drang tot beheersen (en met afval). 

Maar de naam van de marslander zetten me aan het denken. Van het leven hoef ik geen feestje te maken. Het is soms gewoon volharden, perseverance. Volharden in het besef dat ik een stofje ben, in het erkennen van mijn plek. Volharden in geduld. Volharden in de blik van liefde. 
Elke dag van de 40dagentijd deel ik een leeservaring bij Samuel Wells | Walk humbly. Encouragements for Living, Working, and Being | ISBN9781786221506 | Gebonden | Canterbury Press Norwich | 2019 | € 19,95 | ebook € 12,09

Verkrijgbaar bij de lokale boekhandel. 

[Er is ook een Nederlandse vertaling: 'Leef dicht bij God' | Van Wijnen, Franeker | 2020 | ISBN: 9789051945768 | € 12,50]

Reacties