40 dagenpost - #dag31 laudato siWat gebeurt er als je beseft je deel bent van een groter verhaal waarin jij bent opgenomen? 

Dat jouw leven - nu je ontdekt hebt dat het niet om jou draait - een andere centrum kent. Dat eenzelfde omkering zich aan jouzelf voltrekt. Of voltrokken heeft, want je merkt het vaak pas achteraf. Dat je opengaat en je deel krijgt aan wat om je heen al lang gaande is. Dat de hele kosmos lofprijzing is en alles wat ademt Gods goedheid prijst. 

Dat betekent niet dat je de hele dag loopt te jubelen met de handen in de lucht. Laat dat maar aan de bomen en de veldleeuweriken over. 

Lofzegging is een passende reactie op de zegen die je toevalt. En die zegen is soms niet meer dan het besef dat je er ook niet had kunnen zijn. 

Maar je bent er wel én je bent niet het middelpunt van de schepping. Dat is niet 'au' maar 'wauw'. 

Lofzegging Het is meer dan een beleefdheidsfrase als je een kopje thee krijgt aangereikt. 

Het zingt, het neuriet, het binnenpret in je. Soms is het heel gearticuleerd. Je zingt met Franciscus van Assisi mee in zijn Zonnelied, “Geprezen zijt Gij, mijn Heer” (Laudato si...). De verbazing dat je er bent, mondt uit in de verwondering over de Eeuwige. En soms is het een besef, of dat niet eens. Zoals je je vaak niet bewust bent dat jij ademt. Het ademt in een door jou. 

Herken je daar iets van? 


"De schoonheid van God wordt het best geprezen door de mensen die hun grens bereiken en dat beseffen, wetend dat hun lofzang God niet kan bereiken. (...) Zo bereikt de lofprijzing niet enkel het hart van God, maar ook het hart van de schepping, en vindt ze overal de schoonheid en de rechtvaardigheid van de Heer." 

(Thomas Merton, Conjectures of a guilty bystander, 136; in: Wegen naar het paradijs, 25 april). 

Kun je een moment in herinnering roepen van lofprijzing die als het ware van binnenuit opwelde? 


Elke dag van de 40dagentijd deel ik een leeservaring bij Samuel Wells | Walk humbly. Encouragements for Living, Working, and Being | ISBN9781786221506 | Gebonden | Canterbury Press Norwich | 2019 | € 19,95 | ebook € 12,09

Verkrijgbaar bij de lokale boekhandel. 

[Er is ook een Nederlandse vertaling: 'Leef dicht bij God' | Van Wijnen, Franeker | 2020 | ISBN: 9789051945768 | € 12,50]  

Reacties