40 dagenpost - #dag35 een stilte weekDe Stille Week is begonnen. 

Ik verwijl nog in het zesde hoofdstuk (van de acht). In de één na laatste alinea gaat het opnieuw over discipline. 

"Wanneer een klein elektronisch apparaat je hele leven beheerst, begin elke dag dan met een gewijde tijd waar je het links laat liggen"  [pag. 66/56] 

Weinig woorden maar deze week. Minder afleiding. Een oefening in 'nee' zeggen om 'ja' te kunnen zeggen. 

Ik verzaak, ik stil mijn drift naar nieuws, mijn honger naar afleiding. 

Om ruimte te maken voor de stem van Jezus. Dat ik die stem niet het zwijgen opleg. 


STILLE ZATERDAG

Hij stond in de storm
op de plecht van een schip
en riep: storm, wees stil!
De storm legde zich neer
aan zijn voeten.

Hij stond bij het graf
van een vriend en riep:
kom naar buiten!
Zijn stem regeerde
over leven en dood.

Die stem werd ons lief
toen Hij zei: Kind,
je zonden zijn je vergeven!
En dorstig vroeg bij een put:
geef Mij te drinken.

De stem die ons heeft gezegd
hoe te leven, hoe te bidden,
de stem die ons heeft gezegd
wie U bent: onze Vader,
die stem is tot zwijgen gebracht.

Het is stille zaterdag,
doodstille zaterdag,
alles is gewoon, doodgewoon,
of het Woord, het verlossende Woord,
niet eens en voorgoed werd gegeven….

O God, wek de stem tot leven!

Jaap Zijlstra | uit: Olijftak 


Elke dag van de 40dagentijd deel ik een leeservaring bij Samuel Wells | Walk humbly. Encouragements for Living, Working, and Being | ISBN9781786221506 | Gebonden | Canterbury Press Norwich | 2019 | € 19,95 | ebook € 12,09

Verkrijgbaar bij de lokale boekhandel. 

[Er is ook een Nederlandse vertaling: 'Leef dicht bij God' | Van Wijnen, Franeker | 2020 | ISBN: 9789051945768 | € 12,50]  

Reacties