Pasen: leven in Gods licht

 


God, wij staan in het licht,
het genadige licht van Pasen.
Wij vangen het op als in een spiegel, 
het licht en tilt ons op, 
het straalt uit onze ogen.

Dank u wel voor het licht van Jezus, 
dat het bestaat en met ons doet. 

Dat wij dragers van zijn licht zullen zijn
dat u uitstrooit in onze ogen. 
Dat u uitspreekt in ons
elke keer dat wij uw eerste woord herhalen: licht! 

Laat er licht zijn! 

Dat wij dit licht niet doven, 
maar hoog- en heel houden. 
Opdat de nevel verdwijnt,
De mist van mijn mitsen en maren. 
Dat wij mensen kleur en kracht herwinnen, 
geijkt op dit wonder van levend licht, 
dat wij ons oorspronkelijk gezicht hervinden. 

Dat wij dit licht spiegelen, 
ontsteken, 
aanwakkeren, 
dat de hoop vermeerdert, 
de liefde zienderogen toeneemt, 
het vertrouwen wint. 
Meer en meer.


Reacties