Eenvoudig leven maakt gelukkig

Paul Schenderling: “Ik ontdek dat er grote vreugde schuilt in leven van genoeg.”

[foto Jaap Schuurman]

Het laatste VN-klimaatrapport heeft ons opnieuw met de neus op de feiten gedrukt: we zijn bezig deze wereld onleefbaar te maken. Paul Schenderling, als econoom werkzaam bij Berenschot, kiest vanuit zijn geloof bewust voor minder consumeren en een eenvoudige levensstijl. Het maakt zijn leven lichter en gelukkiger.

Paul Schenderling is al geruime tijd bezig met het thema sociale en ecologische gerechtigheid. Dat was de reden internationale economie te studeren. Zijn geloof heeft daar alles mee te maken. Ik geloof dat God de schenker is van het leven. Daarom geloof ik ook dat we het leven moeten doorgeven. De economie is nu zo georganiseerd dat we ons heel veel producten en rijkdom toe-eigenen. Daardoor kan het leven niet meer stromen en kunnen we niet meer doorgeven aan anderen. Terwijl de schepping overvloedig is. Er is meer dan genoeg voor Iedereen. Stel het je maar concreet voor: Ieder mens heeft 0,02 hectare nodig voor voedsel, kleding en onderdak. Er is voor iedere wereldburger één hectare grond beschikbaar. Als we zouden leven van genoeg dan kunnen we de hele wereld voeden. Er is dus ruim voldoende om door te kunnen geven aan wie nu tekortkomt. En genoeg ruimte voor biodiversiteit en alle vormen van leven.

[GENIETEN VAN GENOEG] 

We zijn gaan geloven dat economische groei en vergroening samen kunnen gaan. Maar daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Het is ook nog nooit gelukt. Alle luxe die ons door marketing wordt aangepraat hebben we niet nodig om een goed leven te leven. Ik ontdek dat er grote vreugde schuilt in leven van genoeg.

 [CONCREET] 

Paul geeft regelmatig workshops. Aan de hand van een concreet huishoudboekje laat hij zien wat met eenvoudig leven allemaal wél kan. Ik heb een mobiele telefoon van meer dan 10 jaar oud. Dat is niet om het beste jongetje van de klas te zijn, maar als een symbool. En om te laten zien dat je geen saai of kleurloos mens bent als je soberder leeft.

Hij raadt mensen aan: praat eens met je grootouders. Zij hebben waarschijnlijk ook geleefd van genoeg. Je zult ontdekken dat zij helemaal geen treurig leven hadden.  

[GA IN GESPREK] 

Zet het onderwerp ‘eenvoudig leven’ met regelmaat op de agenda. Praat erover met je buurt, op je vereniging. Bijvoorbeeld eens per kwartaal, het liefst bij een gezamenlijke maaltijd. De grote opgave van leven van genoeg kun je zo opbreken in kleine blokjes en stap voor stap toewerken naar grotere doelen. Ik wil namelijk wel eerlijk zijn: het onderwerp is te groot om individueel aan te pakken.

[GROTE UITDAGING] 

Mensen die nu al tekortkomen kunnen de komende energietransitie natuurlijk niet zelf betalen. Daarom ben ik samen met tien jonge mensen van acht verschillende politieke partijen een manifest aan het opstellen over post-groei. Dat wil zeggen: denken over en verbeelden van de samenleving die niet meer op economische groei gebaseerd is. Dat is een grote uitdaging. Die gaat tijd kosten en je moet iedereen meenemen, juist ook de mensen die het nu al niet redden.

Meld je aan voor de bijeenkomsten ‘Eenvoudig leven - waar begin je (aan)?’ De tweede bijeenkomst is woensdag 8 december, daarna volgen nog drie data in 2022. Inloop vanaf 19.30 uur, het programma duurt van 20.00 tot 21.45 uur. Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74, 3814 TE Amersfoort. Aanmelden bij h.de.leede@planet.nl.

(Dit artikel verscheen in enigszins aangepaste vorm in De Stad Amersfoort) 

Reacties

Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.