Ieder mens leeft in Gods tegenwoordigheidEen predikante die een persoonlijk boek schrijft over de weg die God met haar gaat. ‘Ik mis Je terwijl Je bij me bent. Mystiek dagboek van een dominee’ (uitg. Van Warven). As. zaterdag 21 oktober 2023, wordt het ten doop gehouden met een symposium. Ik sprak de schrijfster over mystiek in het alledaagse leven.

Marianne Vonkeman ontvangt me in haar Amersfoortse appartement waar zij, met haar echtgenoot Jean Jacques Suurmond, sinds drie jaar woont. Hun woning staat op de plek van de voormalige Heilige Geestkerk. Op gewijde grond dus. De hoeksteen van het kerkgebouw is bewaard gebleven: ‘Christus de hoeksteen. In Hem wordt ook gij opgebouwd tot een woning van God in de Geest’. De kerk is verdwenen, maar God, die in mensen woont, blijft.

Heeft die tekst wat met haar boek te maken? “Ja, dat denk ik wel. Het is een mystiek dagboek. Dus de relatie met God staat centraal. Mystiek is dat wat God doet in mensen. Het is verborgen maar wel merkbaar. Ik hoop dat de lezers iets kunnen meevoelen van wat ik doormaak. En dat ze merken dat ik een beetje normaal mens ben”, zegt ze glimlachend. “Ik schrijf over mijn gewone leven dat op mijn manier door God wordt aangeraakt. Gods liefde die je helemaal kan opslokken terwijl je midden in het leven staat, werkt, een gezin hebt.”

“Ik ben gaan schrijven omdat ik intuïtief aanvoelde dat wat ik meemaakte mij iets zei. Ik wilde het begrijpen. Wat zegt het over God en over mijzelf? Ik noteerde ook hoe het bij mij doorwerkt: bij een geloofsgemeenschap horen, de weg van het kerkelijk jaar gaan, liturgie vieren. Elkaar echt ontmoeten, vaak op de grens van het leven. Dat mensen je toelaten op kostbare momenten is het mooiste dat je toevalt in het pastoraat.”


“Het symposium noemen we ‘Leven in Gods tegenwoordigheid’. Want dat geldt voor iedereen. Of je je er nu van bewust bent of niet. Hopelijk ontdekken anderen door mijn boek of het symposium: ‘er gebeurt meer dan ik besefte’. Of: ‘Ik dacht dat God ver weg was, maar misschien is Hij wel veel meer verweven met mijn leven dan ik dacht’.”

“God is altijd in liefde aan het trekken. Hij zoekt via ons aanwezig te zijn in deze wereld. Hij wil woning maken in een mens. Dat is wat we vieren met kerst. Jezus wordt niet alleen onder ons geboren, maar God wil ook in ons een geboorteplaats vinden. Ik denk dat ieder mens een mystieke binnenkant heeft. Daar waar God op een voor jou unieke manier aanwezig en aan het werk is.”

Het Spiritueel Cultureel Centrum organiseert het symposium ‘Leven in Gods tegenwoordigheid’. Jean-Jacques Suurmond en Marianne Vonkeman presenteren hun boek. Lezingen: Hein Blommesteijn en Carmen Fotescu vertellen over hun kloosterleven op Schiermonnikoog. Jos Huls: De inspiratie in leven en werk van Dag Hammarskjöld. Tijd: zaterdag 21 oktober 10.30-15.30u (inloop vanaf 10.00u). Plaats: St Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29, Amersfoort. Bijdrage: € 7. Opgave: secretariaatscc@gmail.com.

Het symposium is ook via livestream te volgen, via de link

www.katholiekamersfoort.nl/sfx/sfx-vieringen/
Reacties