Transparant


Op zondag 5 september had ik mijn eerste doopdienst in de Opstandingskerk in Houten.

Met de kinderen praatten we over de doopvont. Of ze die mooi vonden?, vroeg ik. Ja, zei een jongen, en hij beschreef uitvoerig hoe de schaal er uitzag. En het mooie is, zei hij, dat de schaal van glas is, dan is het net of het water de schaal vormt.
Inderdaad: de doop ziet diep; tot op het hart van God, de kern van zijn liefde: Nooit zijn wij zonder Hem.
In de doop vallen vorm en inhoud samen.
Als dat nou eens ook zo met ons leven zou zijn, dacht ik.

De foto's zijn gemaakt door Wietske Otter.Reacties

Johan zei…
Mooi dat dit zo kan in de Protestantse kerk. Het laatste doopje dat ik meemaakte was 6 jaar geleden in zaaltje naast een supermarkt dat een katholieke kerk moest vervangen. Was dopen vroeger voor mij iets plechtigs, nu (6 jaar geleden) was het een chaos. Iedereen liep maar rond en een paar mensen stonden met de priester bij een kindje bij de doop. Niemand leek interesse te hebben voor de gebeurtenis. Voor mij was het een afknapper.