Op weg naar zondag


Komende zondag, 20 maart, wordt het verhaal van de zogeheten ‘gedaanteverandering’ (Matheus 17,1-9) gelezen. Jezus komt voor zijn leerlingen in een ander licht te staan.
Wie is Hij? Jezus gaat een eigen weg. Zijn leerlingen begrijpen die (nog) niet.

Jezus verandert voor de ogen van zijn intiemste vrienden in een lichtende gestalte. Je zou Jezus de ‘dia van God’ kunnen noemen. Invulling van het licht. Christus brengt ons terug naar het oerbeeld, waartoe we allemaal geschapen zijn.

Aan de zijde van Jezus verschijnen twee mensen.
Mozes is de bevrijder en wetgever van het volk van Israël. Hij ontvangt de Tien Woorden, de richtlijnen ervoor zorgen dat we goed kunnen samenleven.
Hoe sta jij tegenover regels? En tegenover grenzen? Geven zij structuur of zijn het obstakels die je dwars zitten?
Elia is profeet: iemand die waarschuwt als die samenleving niet goed functioneert. Als God vergeten wordt, wordt het leven godvergeten slecht. Hij verheft zijn stem tegen onrecht, tegen wat verslaaft en ongelukkig maakt. Ze zijn vaak kritisch en scherp.
Christus geflankeerd door Mozes en Elia. Als twee paranymfen. Of zijn het zijn advocaten?
Wet en profeten worden in hem vervuld. Hij neemt de hele traditie in zich op: de leefregels én de kritiek. Traditie en vernieuwing.
Vaak kiezen mensen óf voor het ene óf voor het andere. Echte verandering komt pas als zowel traditie als het doorbreken daarvan meedoet.
Zo konden de oude waarden zijn leven een nieuwe vorm geven, een vorm die vooruitwijst naar zijn bestemming.


Er zijn vast mensen die een voorbeeld voor je zijn. Ze inspireren of bemoedigen je.
In mijn werkkamer hangen diverse afbeeldingen van Martinus van Tours. Hij liet zich raken door een arme bedelaar en deelt zijn mantel.
Wie is voor jou een inspiratie jou? Waarom?

Reacties

Paul zei…
Tja, die Martinus aan de wand...
een "teken aan de wand"...
maar altijd weer inspirator.
Mooi!
Mooi geschreven.
Ik laat me toch verrassen zondag a.s.