23 maart - dagelijks gebedsmoment


Voor zo lang het duurt... is De Inham elke doordeweekse dag open van 12 tot 13 uur. In de kerkzaal kun je bidden, een kaars aansteken, stil zijn.
Heb je behoefte aan een luisterend oor? In de hal is iemand beschikbaar.

Thuis en in de kerk
Kun of wil je niet naar de kerk komen? 

Wat wel kan is thuis, ieder op haar of zijn eigen plek, samen bidden.
Om 12 uur, zijn we met elkaar verbonden.
“Hoe kan ik meebidden?”, vraag je. Wellicht helpt deze handreiking:

Steek een kaars aan en word stil

Lees de dagtekst van Taizé:

“Jezus liep over het meer naar zijn leerlingen toe en zei: Ik ben het, wees niet bang.” [Johannes 6, 16-21]

Stilte

Liedboek 935 Je hoeft niet bang te zijn 

Gebed (bron: https://www.kerknet.be/icl/artikel/persoonlijk-gebed-coronacrisis)

God, goede God,
Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf en over de mensen die hen dierbaar zijn.
Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn,
aan mensen zonder vrienden of familie.
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.
Geef wijsheid en moed aan politieke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.
Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn op in uw vrede,
en troost allen die om hen rouwen.
Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

Zegen

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
bij alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Deze middaggebeden worden voorbereid door ds. Martin Snaterse (Protestantse gemeente de Inham, Amersfoort-Hoogland) en ds. Rebecca Onderstal (Protestantse gemeente Houten)

Reacties