25 maart - dagelijks gebedsmoment


Voor zo lang het duurt... is De Inham elke doordeweekse dag open van 12 tot 13 uur. In de kerkzaal kun je bidden, een kaars aansteken, stil zijn.  Heb je behoefte aan een luisterend oor? In de hal is iemand beschikbaar.  Kun of wil je niet naar de kerk komen? We kunnen op afstand, thuis, ieder op haar of zijn eigen plek, samen bidden. Om 12 uur, midden op de dag zijn we met elkaar verbonden. “Hoe kan ik meebidden?”, vraag je. Wellicht helpt deze handreiking: 

Steek een kaars aan en word stil

We doen mee met de oproep van Paus Franciscus vandaag om 12 uur het Onze Vader te bidden. Begin met daarmee het dagelijks gebed: 

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. [Matteus 6, NBV]


Je kunt het Onze Vader ook bidden met gebaren. Ga staan, zet je voeten stevig op grond, iets uit elkaar. Zorg dat je knieën niet op slot zijn. Haal en paar keer dieper adem dan normaal. Wees even stil en vraag je af: ‘wat betekent dit voor mij, vandaag? Welk woord  of welke zin spreekt nu het meest tot jou? 

Gebed  

God van vrede, u wilt in ons geen voortdurende onrust, 
maar een oprecht hart. 
Nu veel vertrouwds weg valt, 
Dagelijkse routines, 
De gang van het werk,
Contacten met buren en familie, vrienden en collega’s, 
Ontspanning en inspanning, 
Richt dan ons hart op dat wat ertoe doet. 
Op wie U in dit alles wilt en kunt zijn. 
Geef ons wat we vandaag nodig hebben
Om het vol te houden
Met voldoende hoop voor vandaag
Met genoeg vertrouwen om de moed niet te verliezen
Een handvol liefde om van te leven. 
Amen. 

Zing Liedboek 1006 Onze Vader in de hemel

Of luister naar https://open.spotify.com/track/7Bbeu3DmytonAPGuWcSPRu
(parafrase van het Onze Vader door Huub Oosterhuis, muziek Tom Löwenthal. Uitvoering Amsterdams theaterkamerkoor) 

Zegen (Reisbede van St. Patrick; versie van ds. Hudig bij de uitvaartdienst van prinses Juliana)

De Eeuwige zij vóór u om u de weg te wijzen.
De Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken.
De Eeuwige zij naast u als een goede vriend.
De Eeuwige zij om u heen als een beschermende mantel.
De Eeuwige zij in u als liefde en vrede.

Deze middaggebeden worden voorbereid door ds. Martin Snaterse (Protestantse gemeente de Inham, Amersfoort-Hoogland) en ds. Rebecca Onderstal (Protestantse gemeente Houten) 

Reacties