Nog twee nachten... aftellen naar kerst

 


[bekijk hier de vlog; voor abonnees: als de link in het emailbericht ontbreekt, en je wilt de vlog bekijken, klik dan op de titel bovenaan het bericht]

Zo klinkt de antifoon van 22 december: 

O Koning van alle volken, doelwit van hun verlangen.
Gij hoeksteen die alles één maakt.
Kom nu en red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.

Valt het je op hoe ruim de kring getrokken wordt? Alle volken, hele de wereld komt in beeld. 
Besef dat de keerverzen geschreven zijn bij het Magnificat. Elke dag wordt dat gezongen in de vespers. Met het loflied van Mirjam is dat het meest revolutionaire lied uit de Bijbelse traditie. Het gaat over de rijken die met lege handen komen te staan en de armen die verzadigd worden. 

Esther Maria Magnis schrijft in haar prachtige boekje: "Ik ben blij met de politieke dimensie die ook in deze antifoon naar voren komt. '0 Koning van alle volken, doelwit van hun verlangen,' al weer zo'n mooie beschrijving: de koning van de volken is geen vreemde overheerser die het eigene van de volken onderdrukt, nee, hij is de vervulling van hun wens, het doel van hun verlangen. Alsof er onder de volken van deze aarde toch een gemeenschappelijk verlangen is, dat ze uit zichzelf, en met al hun politieke krachtsinspanningen, niet kunnen vervullen, misschien zelfs niet onder woorden kunnen brengen of ook maar kennen." 

Weet je waar ik me ontzettend aan erger? Dat we in de kerk zo traag zijn, laks om iets van eenheid uit te stralen. 
Deze week overleed een markant lid van onze kerkelijke gemeenschap. Ze zette zich in voor kerk en samenleving. Niet alleen in De Inham werd afgelopen zondag haar naam genoemd. Maar ook in de RK Sint Martinus. Dat was nooit eerder gebeurd! Ik vond het bijzonder. En tegelijk verbaasde ik me dat ik dit mooie gebaar bijzonder vind. 

Hoe werk jij aan het bevorderen van die eenheid? Waar zie jij wenken die het wij-zij denken overstijgen? 

Het lied noemt Jezus de hoeksteen die alles (en allen) één maakt. 
Hoe is dat voor jou? Hoe is jouw geloofsvertrouwen uiting van die verbinding zijn? 
Merk je, draag je zelf iets van de spanning, de draagkracht die nodig is, die het je kost om verbinding te houden? 
Ik ben benieuwd naar je reactie. 

Deze blogs en vlogs maakte ik naar aanleiding van het prachtige boekje: O | Esther Maria Magnis | Van Wijnen | 64 bladzijden | € 14,50, verkrijgbaar in de lokale boekhandel (ja, ook tijdens de lockdown). 


Reacties